1/1 fotografii

Descriere

- Gazduire, hrana
- Ingrijire personala si supraveghere
- Ingrijiri medicale primare si fizioterapie
- Recuperare si readaptare
- Activitati ergoterapie si de petrecere a timpului liber
- Asistenta sociala si psihologica
Caminul pentru Persoane Varstnice Singureni asigura fiecarui beneficiar un spatiu personal.
Hrana beneficiarului, asigura aportul caloric stabilit prin normele legale in vigoare;
Beneficiarului i se asigura controale medicale de rutina, asistenta medicala primara;
Beneficiarului i se asigura servicii si terapii de recuperare si readaptare;
Beneficiarului i se asigura servicii si activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, activitati lucrative, mentinerea starii de functionalitate, excursii, activitati de club;
Beneficiarului i se asigura servicii de asistenta sociala, evaluari/reevaluari periodice, sprijin si indrumare in accesarea serviciilor din comunitate, evaluare, consiliere psihologica, psihoterapie.

Servicii

DOSARUL SOLICITANTULUI
Dosarul solicitantului trebuie sa contina urmatoarele documente:
Cerere de admitere din partea solicitantului/reprezentantului legal al acestuia adresata directorului Caminului pentru Persoane Varstnice Singureni.
Documentele de identitate ale solicitantului, respectiv: certificat de nastere, B.I./C.I. precum si orice alt document care atesta starea sociala a acestuia - certificat de casatorie sau certificat de deces al sotului/sotiei, certificate de nastere ale copiilor (copii), hotarare de divort daca este cazul, etc.
Ancheta sociala eliberata de Primaria pe a carei raza domiciliaza persoana varstnica, referitoare la situatia sociala: familiala, materiala si financiara a persoanei varstnice.
Documente doveditoare privind situaţia locativă;
Declaratie pe propria raspndere ca nu are copii, daca este cazul;
Adeverinta medicala eliberata de medicul specialist psihiatru care sa ateste ca persoana este apta pentru traiul in colectivitate.
Fisa medicala care sa contina urmatoarele examene medicale: MRF, RBW, examen coproparazitologic, HIV .
Avizul epidemiologic (adeverinta ca nu este in evidenta cu boli infecto-contagioase) eliberat de medicul de familie.
Adeverinta sau scrisoare medicala care sa contina: istoricul medical al persoanei varstnice, eventuale alergii la medicamente sau alimente, precum si medicatia curenta parafata si semnata de medicul de familie.
Orice alte documente medicale relevante (iesiri din spital, etc).
Fisa de evaluare socio-medicala a persoanei varstnice pentru a stabili gradul de dependenta si nevoile acesteia conform grilei nationale de evaluare a persoanelor varstnice –completata de medicul de familie si primarie, conform Got. Nr. 886/200 anexa 3.
Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice conform Hot. Nr. 886/2000 anexa 1 si legii 17/2000 art. 28 alin 2.
Ultimul cupon de pensie- copie.
Declaratie-angajament notariala din partea unui apartinator (familie) al persoanei varstnice, prin care isi asuma raspunderea pentru:
- ridicarea corpului neinsufletit si inmormantarea –in caz de deces;
- plata diferentei de contributie lunara pana la valoarea costului mediu lunar de intretinere de 1403.00 lei, in cazul in care 60% din veniturile persoanei varstnice nu sunt suficiente;
-rezolvarea oricaror probleme medicale (de natura fizica sau psihica), sociale, juridice, litigii aparute pe parcursul sederii in camin;
-declara pe propria raspundere ca intre apartinator(persoana care isi ia angajamentul) si persoana varstnica nu exista/exista un contract din care sa reiasa obligatia apartinatorului de intretinere a persoanei varstnice.
CI a sustinatorului legal -copie
Dosarul va fi analizat de catre Comisia pentru analiza conditiilor de admitere in camin, care in functie de indeplinirea criteriilor si gradului de dependenta al persoanei varstnice stabilit in urma evaluarii socio-medicale, va propune directorului Caminului pentru Persoane Varstnice Singureni, admiterea in camin a persoanei varstnice. Admiterea persoanei varstnice in camin se aproba prin decizia directorului Caminului pentru Persoane Varstnice Singureni.
In baza deciziei de admitere in camin a persoanei varstnice emisa de directorul Caminului pentru Persoane Varstnice Singureni, se incheie contractul de servicii intre directorul serviciului, reprezentant al Caminului pentru Persoane Varstnice Singureni si persoana varstnica sau reprezentantul legal al acesteia.
In urma admiterii persoanei varstnice in camin echipa de specialisti din cadrul caminului va realiza Planul Individualizat de Asistenta si Ingrijire, in functie de nevoile acesteia. Planul Individualizat de Asistenta si Ingrijire, al fiecarei persoane varstnice va fi aprobat de catre directorul Caminului pentru Persoane Varstnice Singureni . Planul Individualizat de Asistenta si Ingrijire, va fi reactualizat anual sau ori de cate ori este nevoie, in functie de nevoile identificate.
CRITERII DE ELIGIBILITATE
In Caminul pentru Persoane Varstnice Singureni sunt admise persoane varstnice respectand urmatoarele criterii:
1. Persoane varstnice care au domiciliul inJudetul Giurgiu si se afla in dificultate din punct de vedere al capacitatii personale de a-si asigura o viata autonoma, decenta si demna.
2. Persoane varstnice care nu au familie, sau familia nu se poate ocupa de satisfacerea nevoilor bio-psiho-sociale ale persoanei varstnice.
3. Persoane varstnice care nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura singura conditii de locuit pe baza resurselor proprii.
4. Persoane varstnice care nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.
5. Persoane varstnice care nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijire specializata
6. Persoane varstnice care se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice
7. Persoane varstnice care nu se afla in evidenta cu SIDA, TBC, hepatita sau alte boli contagioase
8. Persoane varstnice care nu au afectiuni neuropsihiatrice
9. Persoanele varstnice participa cu o contributie lunara de 60% din veniturile personale, dar nu mai putin de 1403 lei. In cazul in care veniturile personale nu acopera aceasta suma, apartinatorii acestora participa cu diferenta.
Criteriile de admitere in Caminul pentru Persoane Varstnice Singureni au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 cu completarile ulterioare.Criteriile de admitere in Caminul pentru Persoane
Varstnice Singureni au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii
nr.17/2000 cu completarile ulterioare.Păreri

Adaugă părerea taAcest cămin nu are nici un comentariu. Spune-ți părerea!

Alte cămine din județul Giurgiu

vezi toate căminele