Descriere

Centrul de Asistenţă Paleativă "Sfânta Maria" are sediul în Calea Moş Anghel nr.486, sat Baldovineşti, comuna Vădeni, judeţul Brăila, având o capacitate de 200 de locuri.
Centrul de Asistenţă Paleativă "Sfânta Maria" - Brăila este o instituţie publică socială, cu personalitate juridică, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Municipal - Brăila şi sub conducerea operativă a primarului municipiului Brăila.
Rolul Centrului este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială destinate persoanelor aflate în situaţii de dificultate prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacitătii individuale de depăsire a situaţiei de nevoie în care se află, în cazul în care persoana/familia/altă persoană obligată la aceasta este incapabilă să o soluţioneze.
Obiectul de activitate al centrului îl constituie îngrijirea persoanelor aflate în situaţii de dificultate, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, asistenţă paleativă, suport emoţinal şi consiliere psihologică.
Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către Centrul de Asistenţă Paleativă "Sfânta Maria" sunt următoarele :
a) - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
b) - asigurarea autodemnităţii şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
c) - asigurarea dreptului de a alege;
d) - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
e) - participarea persoanelor beneficiare;
f) - cooperarea şi parteneriatul;
g) - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
h) - abordarea comprehensivă, globală şi integrată ;
i) - orientarea pe rezultate;
j) - îmbunătăţirea continuă a calitătii;
k) - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul centrului.

Scurtă descriere a unităţii

Centrul de Asistenţă Paleativă "Sfânta Maria" funcţionează într-un complex de clădiri, structurat pe 5 corpuri A, B, C, D, E cu o capacitate de 200 de locuri.
Centrul este racordat la reţeaua de curent electric, la reţeaua de apă şi canalizare şi dispune de un sistem propriu şi eficient de termoficare (centrală proprie).
Spaţiile sunt amenajate şi dotate conform standardelor de calitate pentru centrele rezidenţiale şi includ :
Spaţii igienico-sanitare
- pentru asistaţi - băi cu dus şi toalete la fiecare nivel;
- pentru personal - grup sanitar la parterul centrului;
Spaţii comune
- spaţii pentru activităţi sociale recreativ-culturale şi pentru primirea vizitatorilor - camera de zi;
- spaţii de recuperare/socializare - cabinet psihologic, sală pentru activităţi de terapie ocupaţională
- spaţii destinate activităţii medicale curente - cabinet medical;
- spaţiu pentru servirea mesei;
- spaţii în aer liber - curtea interioară a centrului;
Spaţii pentru administraţie
- birouri;
- bucătărie;
- magazie alimente.
Personalul este corespunzător numeric şi sub raportul calificării cerinţelor asistaţilor şi include personal de specialitate : medic, asistenţi medicali, asistenţi de fizioterapie, asistent social, psiholog, maseuri, infirmiere, bucătărese, spălătorese, lenjerese şi personal administrativ : administrator, contabil, inspector resurse umane, consilier juridic, casier, magazioner, referent achizitii publice, fochist, paznic.
Personalul este calificat fiind coordonat eficient pe domenii de activitate, pentru a asigura servicii de calitate beneficiarilor centrului respectiv :
- Întreţinere personală
- Servicii de îngrijire de specialitate şi medicale
- Activităţi pentru promovarea vieţii active

Codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, reglementeaza normele de conduita profesionala a personalului contractual. Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul Centrului de Asistenta.

-Codul etic este un ansamblu de norme, principii, valori, prescriptii, recomandari si reguli de conduita care vizeaza activitatea intregului personal al centrului.
- Codul etic constituie un ghid de etica profesionala, ce contribuie la sporirea reputatiei, încrederii si respectului pe care beneficiarii il au in fata de persoanele care presteaza serviciile in cadrul centrului.
- Codul etic are un rol in mentinerea integritatii morale si responsabilitatii salariatilor care sunt confruntati cu dileme si exigente in plan etic intr-o societate complexa si dinamica. In plus, existenta unui cod etic coreleaza relatiile de munca pur contractuale cu încrederea si responsabilitatea.

Servicii

Beneficiarilor li se asigură următoarele servicii :
- de găzduire;
- de asistenţă medicală permanentă şi recuperare/reabilitare;
- de suport emoţional/consiliere psihologică.

Hartă

Calea Moş Anghel, nr.486, Baldovinesti, BrailaPăreri

Adaugă părerea taAcest cămin nu are nici un comentariu. Spune-ți părerea!

Alte cămine din județul Braila

vezi toate căminele