Descriere

Scopul serviciului social „Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu”este:
a. să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
b. să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;
c. să permită menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;
d. să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
e. să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
f. să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;
g. să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

Servicii

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. îngrijire personală – se asigură ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii, asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă;
2. supraveghere şi îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale – se asigură servicii de asistenţă medicală, respectiv supraveghere şi tratament în baza prescripţiilor medicale şi monitorizarea permanentă în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor; se facilitează accesul beneficiarilor la un cabinet de medicină de familie, la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau spitale, etc.; se asigură terapii de recuperare/reabilitare funcţională, conform Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului;
3. cazare pe perioadă nedeterminată– se asigură un spaţiu de cazare personal , corespunzător nevoilor proprii; dormitoarele sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant confortabil, adaptat nevoilor beneficiarilor;
4. masă, inclusiv preparare hrană caldă – se asigură o alimentaţie corespunzătoare sub aspect caloric, calitativ şi cantitativ, diversificată de la o zi la alta; sunt respectate normele igienico-sanitare şi de siguranţă a alimentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare;
5. curăţenie – dormitoarele se menţin curate şi igienizate, conform unui program de curăţenie şi igienizare stabilit de fiecare cămin;
6. socializare şi activităţi culturale – se asigură organizarea de activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber, organizarea de excursii, sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitarea accesului beneficiarilor la spectacole, evenimente;
7. alte activităţi, după caz: - asistenţă medicală asigurată de medic geriatru, internist sau medic de familie, în baza trimiterii medicului de familie ; beneficiarilor le sunt asigurate servicii medicale de medicii specialişti ;
8. terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie ocupaţională, menaj, pază, alte activităţi administrative - personalul căminului acordă aceste servicii în funcţie de nevoile, interesele şi abilităţile beneficiarilor.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale căminulu

Hartă

, Fălcoiu, OltPăreri

Adaugă părerea taAcest cămin nu are nici un comentariu. Spune-ți părerea!

Alte cămine din județul Olt

vezi toate căminele