Descriere

Căminul pentru Persoane Vârstnice "CASA BUNICILOR" este o instituţie de interes public cu personalitate juridică, care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor vârstnice.
În vederea atribuţiilor ce îi revin, Căminul pentru Persoane Vârstnice "CASA BUNICILOR" îndeplineşte funcţiile de coordonare şi execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi strategiilor privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, precum şi prevenirea marginalizării sociale a acestora.
Principiile generale care stau la baza funcţionării căminului, ca unitate de asistenţă socială, constau în: respectarea demnităţii umane, universalitatea, solidaritatea socială, parteneriatul.
Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către Căminul pentru Persoane Vârstnice „CASA BUNICILOR” sunt: respectarea drepturilor şi a demnităţii omului, asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare, asigurarea dreptului de a alege, abordarea individualizată şi centrarea pe persoane, participarea persoanelor beneficiare, cooperarea şi parteneriatul, recunoaşterea valorii fiecărei persoane, abordarea comprehensivă, globală şi integrată, orientarea pe rezultate, îmbunătăţirea continuă a calităţii, combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare.
Obiectivele Căminului pentru Persoane Vârstnice „CASA BUNICILOR” sunt următoarele:
• furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent cu găzduire, în interesul beneficiarului şi în baza contractului încheiat cu acesta;
• întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;
• asigurarea asistenţei medicală pentru:
- situații de urgență, acordarea primului ajutor și trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate;
- urmărirea respectării schemei de tratament la persoanele cu boli cronice și administrarea medicației;
- asigurarea activității de supraveghere și întreținere a sănătății prin monitorizarea în scop preventiv și terapeutic a stării de sănătate fizică și psihică
• întocmirea de proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de asistare, potrivit politicilor şi strategiilor judeţene şi locale;
• organizarea de activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul căminului cât şi în afara acestuia;
• îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţa atât a personalului cât şi a beneficiarilor a prevederilor din regulamentele proprii de organizare şi funcţionare (ROF, RI);
• organizarea de activităţi de ergoterapie în raport cu restantul funcţional al beneficiarului;
• acordarea asistenţei şi sprijinului în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor vârstnice;
• dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii ne-guvernamentale şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială, în funcţie de realităţi şi specificul local;
• asigură consiliere şi informare beneficiarilor direcți și indirecți privind problematica socială (probleme familiale, psihologice, etc.);
• intervine în combaterea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;
• intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor vârstnice;
• promovează dezinstituţionalizarea prin strategii specifice.
Persoanele care obţin statutul de beneficiar al Căminului pentru Persoane Vârstnice „CASA BUNICILOR” beneficiază pe bază de contract, adaptat la situaţia individuală a beneficiarilor şi în funcţie de resursele alocate, de următoarele:
a) servicii sociale primare: activităţi de identificare a nevoii sociale individuale; informare despre drepturi şi obligaţii; măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; cazare într-o cameră cu două paturi.
b) servicii sociale specializate: recuperare şi reabilitare; educaţie informală, în funcţie de nevoia fiecărui beneficiar; asistenţă şi suport, inclusiv pentru persoanele dependente; îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; mediere socială; consiliere; orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăsirea statutului de persoană instituţionalizată.

Hartă

Sat Șerbeștii Vechi, Dn 25, Nr. 9, Șendreni, GalatiPăreri

Adaugă părerea taAcest cămin nu are nici un comentariu. Spune-ți părerea!

Alte cămine din județul Galati

vezi toate căminele