4/4 fotografii

Descriere

Suntem un serviciu social de interes judeţean, destinat persoanelor vârstnice aflate în dificultate din cauza vârstei, a neputinței și a situației materiale și financiare precare, organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, instituție publică subordonată Consiliului Județean Ialomița.
Centrul nostru a fost înființat în anul 2006 cu o capacitate inițială de 54 de locuri, prin reabilitarea, reamenajarea fostului sediu al unei societăți agricole, cu sprijin financiar oferit de M.M.S.S.F, Ministerul Integrării Europene și cofinanțare consistentă oferită de Consiliul Județean Ialomița. În perioada 2008-2009, capacitatea centrului rezidențial a fost extinsă la 78 de locuri prin constructia in spatiul din jurul acestuia a unui Pavilion cazare cu o capacitate de 24 de locuri, construit, amenajat și utilat cu fonduri alocate din bugetul propriu al Consiliului Județean Ialomița. Resursele financiare necesare funcționării centrului, sunt alocate integral din bugetul propriu al județului.

Pavilionul Cazare corp A este clădirea principală, destinată cazării persoanelor vârstnice unde sunt incluse camerele, cabinetul medical, sala de alimentaţie şi sala de festivităţi. Acesta oferă găzduire unui număr de 54 persoane. Suprafaţa totală construită este de 869,99 mp, iar suprafata locuibilă este de 420mp. Toate camerele sunt dotate cu băi proprii, mobilier care satisface cerinţele beneficiarilor, televizoare. Deasemenea, la parter există Clubul, unde beneficiari îşi petrec timpul liber sau sunt organizate reunini cu ocazia unor evenimente (sărbători, zile de naştere etc.).

Pavilionul cazare corp B are 8 dormitoare cu câte 3 paturi în fiecare dormitor si bai proprii, 1 cameră de zi, 1 oficiu, o sală de recuperare, izolator şi birou administrativ, dotate la cele mai noi standarde, care să creeze un mediu ambiant propice activităţilor de asistenţă socială, socializare şi petrecere a timpului liber. Acesta ofera gazduire unui nr. de 24 persoane. Suprafata totala locuibila este de 493,6 mp.

În jurul centrului este amenajat un spaţiu verde, cu pomi seculari, oferind beneficiarilor posibilitatea de petrecere a timpului liber.

Pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul Căminului, persoanele vârstnice trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii :

- să aibă domiciliul în judeţul Ialomiţa;

- să aibă împlinită vârsta standard de pensionare, stabilită prin cadrul legal în vigoare;
- să nu aibă autonomia pierdută în totalitate;

- să îndeplinească criteriile de eligibilitate și de prioritate stipulate de Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Servicii

Tipuri de servicii sociale oferite de centrul nostru:
- găzduire pe perioadă nedeterminată;
- asistență medicală și îngrijire;
- asistență paleativă;
- consiliere psihologică;
- socializare și petrecere a timpului liber.

Personalul Căminului pentru persoane vârstnice ,,ing. Vadim Rusu” este format din personal de specialitate de îngrijire și asistență (medic medicină generală, medic psihiatru, asistent medical, infirmieră), personal de specialitate și auxiliar (asistent social, psiholog, îngrijitoare), personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire.

Hartă

Petre Balaciu Nr. 2, Comuna Balaciu, IalomitaPăreri

Adaugă părerea taAcest cămin nu are nici un comentariu. Spune-ți părerea!

Alte cămine din județul Ialomita

vezi toate căminele